Home > Long products > European funds

European funds

Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Realizuje następujące projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: